Naujienos

Lietuvos skautų sąjungos eilinis suvažiavimas 2024

Kovas 13 d. 2024 Renginiai
Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas vyks 2024 metų balandžio mėn. 13 dieną.

In memoriam sesei Rimutei Jablonskytei - Rimantienei

Liepos 5 d. 2023 Informacija
Lietuvos skautai ruošdamiesi į šį šeštadienį prasidedančią Jubiliejinę stovyklą „Tarp trijų vandenų“ gedi savo sesės, tarpukario ir atkurtosios Lietuvos valstybės skautės, skautiškų stovyklų laikšraštukų rengėjos ir redaktorės, skautininkės Rimutės Jablonskytės – Rimantienės.

Lietuvos skautų sąjugnos Suvažiavimas ir Padėkos vakaras

Kovas 19 d. 2023 Renginiai

Duok bent vieną

Kovas 6 d. 2023 Informacija

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas ir Padėkos vakaras

Vasario 19 d. 2023 Renginiai
2023 m. kovo 18 d. vyko Lietuvos skautų sąjungos suvažiavimas. Jo metu bus tvirtinamos 2022 metų ataskaitos bei renkama nauja LSS vadovybė.

Pozicija visuomenei dėl pareikštų kaltinimų LSS nariui

Gruodį 15 d. 2022 Informacija
Oficiali Lietuvos skautų sajungos pozicija, dėl pareikštų kaltinimų LSS nariui.

PAPILDYTA 2022-12-15

Skautiška vaikų vasaros stovykla „Budėk!2022“

Gegužė 24 d. 2022 Renginiai

LSS Vadovų sąskrydis

Gegužė 1 d. 2022 Renginiai

LSS Suvažiavimas 2022

Kovas 22 d. 2022 Renginiai
Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas vyks 2022 metų balandžio mėn. 30 dieną.
Suvažiavimo metu bus tvirtinamos metinės LSS Veiklos, Finansinė, Tarybos ir Kontrolės komisijos ataskaitos.

Kaip kiekvienas galime padėti Ukrainai?

Vasario 27 d. 2022 Informacija

In Memoriam jūrų skautui Henrikui Glosui

Liepos 4 d. 2021 Informacija

Suvažiavimas 2021

Balandis 25 d. 2021 Informacija

LSS Skautų Jorė

Balandis 1 d. 2021 Renginiai
Lietuvos skautų sąjungos Jorė vyks 2021 metų balandžio mėn. 24 dieną.

LSS Suvažiavimas 2021

Kovas 11 d. 2021 Informacija
Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas vyks 2021 metų balandžio mėn. 25 dieną.

Duok bent vieną

Kovas 1 d. 2021 Informacija

Įkūrėjo diena!

Rugpjūtis 14 d. 2020 Informacija

Lietuvos skautiškų organizacijų apskritojo stalo komentaras dėl svastikos ordino

Rugpjūtis 14 d. 2020 Informacija
Lietuvos skautiškų organizacijų apskritasis stalas

Komentaras dėl svastikos ordino