“In memoriam sesei Rimutei Jablonskytei - Rimantienei”

Lietuvos  skautai ruošdamiesi į šį šeštadienį prasidedančią Jubiliejinę stovyklą  „Tarp trijų vandenų“ gedi savo sesės, tarpukario ir atkurtosios Lietuvos  valstybės skautės, skautiškų stovyklų laikšraštukų rengėjos ir  redaktorės, skautininkės Rimutės Jablonskytės – Rimantienės.

Ši  garsi sesė dirbdama M. K. Čiurlionio muziejaus archyvo vadove  rizikuodama gyvybe ir šeimos ateitimi išslapstė ir išsaugojo apie 500  pirmosios nepriklausomos Lietuvos jaunimo organizacijų vėliavų ir kitų  eksponatų. Kelis kartus per metus sugebėdavo surasti galimybę vėliavas  išvėdinti lauke. Šių vėliavų didžiąją dalį sudaro Lietuvos skautų  sąjungos vėliavos ir gairelės. Sesė Rimutė savo skautiška dvasia užkrėtė  ir savo drauges, jos visą sovietmetį bendravo skiltyje, kartu švęsdavo  Kūčias, darydavo iškylas, o 1960 metais pogrindyje apmokė ir sudarė  sąlygas skautės įžodį duoti sesei, muziejininkei Kazimierai  Kairiūkštytei – Galaunienei. Įžodžiui buvo paruošusios daugiau sesių,  bet kitos pabijojo rizikuoti. Sesė Rimutė Jablonskytė-Rimantienė  archeologų stovyklas organizuodavo pagal skautų stovyklų modelį.  Atsiradus galimybei atkurti Lietuvos skautų sąjungą ji aktyviai  prisidėjo prie šios organizacijos atkūrimo. Be daugybės savo atliktų  darbų sesė mums paliko savo 2010 metais išleistą atsiminimų knygą „Aš iš  dvidešimtojo amžiaus“, kuri ne vieną Lietuvių kartą įkvėps dideliems  žygiams!

2021 metais Lietuvos skautų sąjungą savo garbingąją sesę apdovanojo Padėkos ordinu.

Ačiū sesei už darbą, lietuvybės ir skautybės saugojimą.

_______________________________

Atsisveikinti su sese bus galima liepos 7 dieną, penktadienį, Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“ nuo 9 iki 14 valandos.

Grįžti į naujienas