“Lietuvos skautų sąjungos eilinis suvažiavimas 2024”

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas vyks 2024 metų balandžio mėn. 13 dieną.

Suvažiavime kviečiami dalyvauti visi organizacijos nariai. Balso teisę turi pilnamečiai nariai, susimokėję nario mokestį.

Suvažiavimo metu bus tvirtinamos metinės LSS Veiklos, Finansinė, Tarybos ir Kontrolės komisijos ataskaitos.

Suvažiavimas vyks: Vilniaus Baltupių progimnazijoje, adresu Didlaukio g. 23, Vilnius.

Preliminari suvažiavimo programa:

9:30 Registracija
10:00 Suvažiavimo atidarymas
10:10 Prezidiumo rinkimas ir tvirtinimas
10:20 Vyriausiojo skautininko veiklos ataskaitos pristatymas
Tarybos išvada dėl Vyriausiojo skautininko veiklos ataskaitos
LSS metinės finansinės ataskaitos pristatymas
11:00 Tarybos ataskaitos pristatymas
11:20 Pertrauka
11:35 Kontrolės komisijos ataskaitos pristatymas
12:00 LSS Garbės teismo žodis
12:05 Ataskaitų tvirtinimas
12:20 Kandidatų į Tarybą iškėlimas
12:45 Pertrauka
13:15 Tarybos nario rinkimai
13:40 Įstatų pakeitimo dėl Kontrolės komisijos projektas #1
14:00 Įstatų pakeitimo dėl Kontrolės komisijos projektas #2
14:20 LSS ženklo projekto pristatymas
14:40 Kiti klausimai
15:00 Protokolo tvirtinimas
15:30 Suvažiavimo uždarymas

​​​​

Grįžti į naujienas