“Suvažiavimas 2021”

Šiandien vyko Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas, kurio metu buvo patvirtintos 2020 metų ataskaitos bei išrinkta nauja LSS vadovybė.

Dėkojame buvusiai vadovybei bei sveikiname naujai išrinktą!

LSS Vyriausioji skautininkė:

sktn. vyr. sk. Arina Ašipauskaitė

LSS Taryba:

sktn. vyr. sk. Dalia Trapinskienė (Tarybos pirmininkė)

psktn. vyr. sk. Loreta Deveikytė – Ciunienė

sktn. vyr. sk. Alina Gagytė

suaug. sk. Martynas Jakelevičius

psktn. vyr. sk. Daiva Jusiūtė – Tarailienė

psktn. sk. v. Justas Kondratavičius

psktn. Jolanta Norkūnienė

suaug. sk. Vaidas Rindzevičius 

vyr. sk. Eglė Seliatyckienė

sktn. vyr. sk. Girmantė Vaitkutė 

LSS Kontrolės komisija:

sktn. sk. v. Miroslav Abramovič

vyresn. sktn. sk. v. Valentinas Šarėjus

sk. v. Egidijus Ševelis

LSS Garbės teismas:

psktn. vyr. sk. Agnė Chmeliauskaitė

sktn. vyr. sk. Aistė Masiukė

sktn. sk. v. Aurimas Skaržinskas

Linkime užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo ir glaudaus bei sėkmingo bendradarbiavimo!

Grįžti į naujienas Skaityti sekančią