“LSS Suvažiavimas 2021”

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas vyks 2021 metų balandžio mėn. 25 dieną, nuotoliniu būdu.

Suvažiavime kviečiami dalyvauti visi organizacijos nariai, balso teisę turi pilnamečiai nariai, susimokėję nario mokestį.

Suvažiavimo metu bus tvirtinamos metinės LSS Veiklos, Finansinė, Tarybos, Kontrolės komisijos ir Garbės Teismo ataskaitos.

Taip pat bus renkama nauja Taryba, Vyriausiasis Skautininkas, Kontrolės komisija bei Garbės teismas.

Norinčius kandidatuoti į organus kviečiame užpildyti  šią registracijos anketą: https://forms.gle/Xe3fXExAauxWw4Vt9

Lietuvos skautų sąjungos 2020 metų veiklos ataskaitą galite rasti ČIA.

Daugiau informacijos bus pateikta per vienetų vadovus el. paštu.

LSS Vadija

Nuotrauka s. Daivos Šarėjienės

Skaityti sekančią