Lietuvos skautų sąjunga

Skautybė yra žmogaus lavinimas ir ugdymas skautų įkūrėjo lordo Robert‘o Baden-Powell‘io nustatytais metodais. Skautavimas – tai ne būrelis, užklasinė veikla ar panašiai. Skautavimas yra gyvenimo būdas ir dar giliau.

Tapti skautu

Apie organizaciją

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA PANAIKINTA 1940 M., ATKURTA 1989 M.

Lietuvos skautų sąjunga, — seniausia skautų organizacija Lietuvoje, buvo įkurta 1930 metais. Sakoma, kad ji buvo įkurta daug anksčiau – 1918 m., tačiau tada tebuvo įkurtos organizacijos užuomazgos – Petro Jurgėlos-Jurgelevičiaus, kuris spalio 1d. Vilniuje įsteigė pirmąją skiltį, o lapkričio 1d. – pirmąją draugovę, kitaip tariant, tiesiog skautų vienetus. 1922 m. įvyko pirmasis Lietuvos skautininkų suvažiavimas, kurio metu įkurta pirmoji organizacija – Lietuvos skautų asociacija (LSA). Galima būtų teigti, kad ši data ir yra Lietuvos skautų sąjungos įkūrimo metai, nes 1930-aisiais, išleidus Lietuvos skautų sąjungos įstatymą, ta pati LSA ir kitos veikusios organizacijos tiesiog buvo suvienytos po nauju pavadinimu. 1940 m. Rusijai okupavus Lietuvą, buvo panaikinta Lietuvos skautų sąjunga, o atkurta 1988 m. Vilniuje. Šiuo metu Lietuvos skautų sąjunga vienija per 1000 skautų visuose Lietuvos regionuose.

Tapti skautu

Mūsų vienetai

Naujienos