“Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas ir Padėkos vakaras”

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas ir Padėkos vakaras

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas vyks 2023 metų kovo mėn. 18 dieną, Pamėnkalnio g. 13, Vilniuje.

Suvažiavime kviečiami dalyvauti visi organizacijos nariai, balso teisę turi pilnamečiai nariai, sumokėję LSS nario mokestį.

Su planuojama suvažiavimo darbotvarke galite susipažinti čia.

Su 2022 metų veiklos ataskaita kviečiame susipažinti čia.

Su 2022 metų Tarybos ataskaita kviečiame susipažinti čia.

Su siūlomai įstatų pakeitimais:

Suvažiavimo metu bus renkama nauja Taryba, Vyriausiasis Skautininkas, Kontrolės komisija bei Garbės teismas.

Norinčius kandidatuoti į organus kviečiame iki kovo 13 dienos užpildyti šią registracijos anketą: https://forms.gle/EcMqWBqvhShhr7EC8

Prašome Lietuvos skautų sąjungos narių informuoti apie dalyvavimą/nedalyvavimą Suvažiavime ir/ar Padėkos vakare užpildžius anketą.

Negalintiems dalyvauti suvažiavime - kviečiame pasirašyti balso perdavimo sutartį.

LSS Vadija

Grįžti į naujienas Skaityti sekančią