“LSS Suvažiavimas 2022”

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas vyks 2022 metų balandžio mėn. 30 dieną, M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilniuje, VU ChGF Geomokslų instituto Didžiojoje auditorijoje (214 aud.)

Suvažiavime kviečiami dalyvauti visi organizacijos nariai. Balso teisę turi pilnamečiai nariai, susimokėję nario mokestį.

Suvažiavimo metu bus tvirtinamos metinės LSS Veiklos, Finansinė, Tarybos ir Kontrolės komisijos ataskaitos.

Lietuvos skautų sąjungos suvažiavimo dienotvarkė | 2022 04 30

11:30 Registracija

12:00 Suvažiavimo atidarymas

Sveikinimo kalbos

12:10 Prezidiumo rinkimas ir tvirtinimas

12:20 Tarybos ataskaitos pristatymas

12:50 Vyriausiosios skautininkės veiklos ataskaitos pristatymas

Tarybos išvada dėl Vyriausiosios skautininkės veiklos ataskaitos

LSS finansinės ataskaitos pristatymas

13:35 Kontrolės komisijos ataskaitos pristatymas

13:55 LSS Garbės teismo žodis

14:00 Ataskaitų tvirtinimas

14:20 Kiti klausimai

14:45 Protokolo tvirtinimas

Suvažiavimo uždarymas

Grįžti į naujienas Skaityti sekančią