Vilniaus Atžalyno tuntas

Tuntininkė: Eglė Čepulienė

Lietuvos skautų sąjungos Vilniaus Atžalyno tuntas gyvuoja jau nuo 2006 metų. Pagrindinės tunto veiklos kryptys - pilietiško jaunimo ugdymas skautiškoje veikloje bei skautiškų vertybių puoselėjimas. Tuntą sudaro 5 vienetai: Kirnio draugovė (mišri, patyrę skautai, 14-18 m.), Medeinos draugovė (mergaitės, 8-14 m.), P. Žižmaro draugovė (berniukai, 8-14 m.), unikali Šv. Jurgio gildija (mišri, suaugę skautai, vyresni nei 18 m.) ir Labanoro vyčių būrelis (vyr. skautai).