Parama

Duok bent vieną

Remdamiesi šiuo šūkiu mes, Lietuvos skautų sąjungos nariai, kreipiamės į Jus ir siūlome prisidėti prie mūsų vykdomos veiklos deklaruojant pajamas už 2023 metus.

Deklaruodami savo pajamas už 2023 m. skirkite Lietuvos skautų sąjungai bent 1 proc. dydžio paramą. Jūsų indėlis suteiks galimybę paįvairinti sueigų, žygių, stovyklų programas bei užtikrins tai, kad skautas, grįžęs namo, spindinčiomis akimis ir su plačia šypsena veide dalinsis savo patyrimais ir įspūdžiais!:

Ar žinojote, kad vieno asmens skirti 1,2 % nuo vidutinio darbo užmokesčio mums atitinka 15 kg grikių arba sočią vakarienę visam tuntui?

Iki kada reikia deklaruoti? Pajamų deklaravimo laikotarpis iki gegužės 3 d.

Mūsų rekvizitai:
Lietuvos skautų sąjunga
Įmonės kodas: 190748749

Norėdami Lietuvos skautų sąjungai skirti pajamų mokesčio dalį ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, prašymo 5 laukelyje reikia įrašyti kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti, o E5 laukelyje − paskutinius kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti.
AČIŪ!

Mūsų rekvizitai:

Lietuvos skautų sąjunga

Įmonės kodas 190748749