Vilniaus Pilies tuntas

Tuntininkas

Lietuvos skautų sąjungos Vilniaus Pilies tuntas, dažnai žinomas akronimu LSS VPT arba tiesiog VPT. Lietuvos skautų sąjungos narių klanas Vilniuje: LDK Birutės draugovė, Geležinio Vilko draugovė, “Vilnios” vyr. skaučių židinys, “Užupio” skautų vyčių būrelis ir Ypatingasis paramos elementas. Visi po viena vėliava. 1989 m. įkurtas, 2003 m. vasario 13-ąją atkurtas Lietuvos skautų sąjungos vienetas. Tiksliau, klanas.

  • Kontaktai:
  • Tel nr.:
  • El. paštas: