Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Vyresnieji skautai

Vyresnieji skautai – tai 18 m. ir vyresni Lietuvos skautų sąjungos nariai, paprastai nustatytą laikotarpį išbuvę ir skautais, ir patyrusiais skautais. Vyresnieji skautai broliai vadinami skautais vyčiais, sesės – vyresniosiomis skautėmis, vyresnieji jūrų skautai vadinami būdžiais, o jūrų skautės – gintarėmis. Jie turi savo tvarką, taisykles ir labai įdomias tradicijas. Kiekvieno skauto(ės), prityrusio skauto(ės) siekis yra anksčiau ar vėliau, po netrumpo kandidatavimo į vyresniuosius skautus laikotarpio prisijungti prie jų ir duoti skauto vyčio/vyresniosios skautės/būdžio/gintarės įžodį.

Šie skautai iš kitų išsiskiria daugybe dalykų – nuo gilesnio ir išsamesnio skautybės suvokimo ir taikymo, visiškai kitokios veiklos, paslaptingų ir neskelbiamų tradicijų, stovyklavimo tik skautų vyčių/vyresniųjų skaučių pastovyklėje (jei vyresnysis skautas nevadovauja kitiems), iki kaklaraiščio spalvos – skautą vytį galima atpažinti iš violetinės spalvos kaklaraiščio ir dešinėje rankoje laikomos dvišakės lazdos. Vyresniąją skautę – iš šviesiai mėlynos spalvos kaklaraiščio. Būdžiai nešioja mėlynos spalvos šlipsą, o gintarės – tamsiai mėlyną kaklaraištį su prisegtu gintaru.