Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Suaugę skautai

Suaugę skautai – tai Lietuvos skautų sąjungos nariai, į organizaciją atėję jau būdami pilnamečiai, taip pat šis skautavimas skirtas tiems Lietuvos skautų sąjungos nariams, kurie jau sukakę 21-ių, bet nėra vyresnieji skautai arba skautininkai.

Būsimasis suaugęs skautas turi susipažinti ir žinoti esminius skautybės principus, skautų istoriją, žinoti Lietuvos skautų sąjungos struktūrą, veiklos metodus. Suorganizavęs nedidelį renginį su skautais,ar kitaip prisidėjęs prie Lietuvos skautų sąjungos veiklos jis turi teisę duoti Suaugusio skauto Įžodį: „Brangindamas(-a) savo garbę aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, dirbti Skautybės labui ir vykdyti skautų(čių) Įstatus“. Davusiajam Įžodį užrišamas žalios spalvos kaklaraištis su geltonos spalvos apvadu.

Šį kaklaraištį dėvi Lietuvos skautų sąjungoje dirbantys savanoriai, taip pat suaugę žmonės, norintys būti skautų vadovais ar siekti vyresniojo skautavimo – tapimo skautu vyčiu arba vyresniąja skaute.