Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Skautų istorija nuo atsikūrimo

1988 m. Pirmoji skautų vadovų sueiga Vilniuje.

1989 m. Pirmieji atsikuriančios Lietuvos skautų sąjungos vadovai ir vadovės dalyvauja Gintaro/Ąžuolo vadovų mokykloje, Kalifornijoje.

baltijos_kelias1989 m. Atkuriamasis suvažiavimas Vilniuje.

1990 m. gegužės mėn. – Klaipėdoje išleidžiamas „Skautų aidas“.

1992 m. Antrasis skautų suvažiavimas Kaune.

1993 m.- vasarą Jubiliejinė stovykla vyko dviejose vietose: Palangoje, Kunigiškėse (900 stovyklautojų) ir Gulbinuose prie Vilniaus (400 dalyvių).

1994 m.- Trečiasis suvažiavimas Vilniuje.

1999 m.- Jono Pauliaus II-ojo vizito metu Lenkijoje Baltoji misijoje dalyvavo ir 5 skautai iš Lietuvos (Lietuvos skautų sąjunga).

2001 m. vasario 22d. – pirmą kartą Baden-Powell’ io gimimo dieną šventė kelios skautų organizacijos kartu.

2006 spalio 17 d. Lietuvos skautų sąjunga pratęsė australijos skaučių tradiciją, iškepė Anglijos Karalienei Elžbietai II skautišką pyragą.

2006 Lapkričio 25 d. įvyko eilinis Lietuvos skautų sąjungos suvažiavimas, Tarybos pirmininke išrinkta Gražina Levinskaitė.

2007 vasario 27 d. – patvirtintas ir įregistruotas pirmas nuo Lietuvos skautų sąjungos atkūrimo vyr. skaučių „Saulutės“ (Vladės Arminaitės) židinys.

2007 rugpjūčio 1 d. – Šimtmečio proga Lietuvos skautai pasitiko saulę.

2008 liepos mėn – su keliomis skautų organizacijomis suorganizuota Tautinė stovykla Draugystės ugnis.

2009 birželio 23 d. Lietuvos skautų sąjungos vadija išleidžia Lietuvos skautų sąjungos vadovams laikraštį Skautuva.

2013 m. liepos mėn. – visos skautų organizacijos organizavo bendrą Jubiliejinę stovyklą „Gėrio pėdomis“, stovykla vyko Telšiuose.

2018 m. liepos mėn. – visos skautų organizacijos organizavo bendrą Tautinę stovyklą „Laužų karta“, stovykla vyko Rumšiškėse.

2019 m. vasario mėn. – Lietuvos skautų sąjunga atgaivino skautų ordinus.