Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Skautų įstatai ir įsakymai

Jaunesniųjų skautų įstatai

 1. Jaunesnysis skautas (-ė) klauso savo vadovo (vadovės).
 2. Jaunesnysis skautas (-ė) stengiasi būti geras (-a).

Skautų įstatai

 1. Skautas (-ė) tiesus (-i) ir laikosi savo žodžio.
 2. Skautas (-ė) ištikimas (-a) Dievui ir Tėvynei.
 3. Skautas (-ė) naudinga (-a) ir padeda savo Artimui.
 4. Skautas (-ė) draugas (-ė) savo Artimui ir brolis (sesė) kitam skautui.
 5. Skautas mandagus ir riteriškas/Skautė mandagi ir kukli.
 6. Skautas (-ė) gamtos draugas (-ė).
 7. Skautas (-ė) paklusnus (-i) savo tėvams ir vyresnybei.
 8. Skautas (-ė) linksmas (-a), susivaldo ir nenustoja vilties.
 9. Skautas (-ė) taupus (-i).
 10. Skautas (-ė) blaivus (-i) ir skaistus (-i) savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose.

Geležinis skautų įstatas

Skautas (-ė) sąžiningai atlieka visas savo pareigas.

Skautų įsakymai

 1. Nelauk iš kitų nieko, bet visada duok pats ką gali.
 2. Gyvenk Tėvynei ir žmonijai, būk gamtos bei gyvūnų draugas.
 3. Būk riteris, neturtingųjų ir silpnųjų gynėjas, tiesaus kelio sekėjas.
 4. Stiprink savo kūną ir sielą, ir šviesk protą.
 5. Tebūnie tavo valia kaip templė tampriai įtempta.
 6. Sek skautų patronu Šv. Jurgį: naikink pikta pasaulyje, o pirmiausia – pačiame savyje.
 7. Tebūnie tavo pirmoji mintis apie kitus, o tik antroji apie save.
 8. Auk į viršų kaip galingas ąžuolas ir nesilenk žemyn lyg verkšlenąs gluosnis.
 9. Būk rytoj geresnis, negu šiandien buvai ir negu vakar buvai.
 10. Turėk Dievą širdyje ir atmink savo šūkį – „Budėk“!