Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Skautininkai

Skautininkai – tai ilgamečiai Lietuvos skautų sąjungos nariai, puikiai suprantantys skautybę, darbą organizacijoje, vadovaujantys Lietuvos skautų sąjungos tuntams, kitiems vienetams, priimantys sprendimus Lietuvos skautų sąjungos Taryboje ir Vadijoje (skautininkai sudaro didžiausią Tarybos dalį). Tai – savotiškas organizacijos elitas, žmonės, Įžodžio metu pasižadėję dirbti Skautybės labui. Skautininką galima atpažinti iš sodriai žalios spalvos kaklaraiščio, kuris yra užrišamas davus skautininko Įžodį, kurį savo ruožtu turi teisę duoti tik tie pilnamečiai skautai, kurie Lietuvos skautų sąjungos Tarybos pirmijos nutarimu yra pakeliami į skautininkus.