Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Patyrę skautai

Patyrę skautai – tai ne jaunesni kaip 14 m. amžiaus Lietuvos skautų sąjungos nariai. Šie skautai yra tikras pavyzdys jaunesniesiems skautams ir skautams – gerokai pažengę į priekį, mokantys daugybę dalykų, visada šaunūs, pasitempę, dėvintys vyšninės spalvos kaklaraiščius. Šie skautai stovyklose jau gali būti jaunesniųjų globėjais ir vadovais žaidimuose, mokymuose ar kitoje veikloje.

Patyrę skautai skautauja ne tik gamtoje – jie pradeda susipažinti su darbu visuomeninėje organizacijoje, dalyvauja mokymuose ir seminaruose, patys pradeda mokytis organizuoti skautišką veiklą – žygius, stovyklas ir kt.

Šie skautai taip pat veikia skiltimis, vadovaujant skiltininkui. Kiekvienas jų, prieš tapdamas patyrusiu skautu, yra bent dvejus metus buvęs skautu. Patyrę skautai laikomi būsimaisiais vadovais, jų veikla palaipsniui artinama prie vadovavimo kitiems, jaunesniems skautams.

Tapti patyrusiu skautu nėra lengva – reikia ne tik bent dvejus metus būti skautu, bet ir turėti pirmąjį patyrimo laipsnį, bent dvi skauto specialybes ir atitikti kitus reikalavimus. Patyrusio skauto Įžodis duodamas laikantis tradicijų, kurios žinomos tik patyrusiems skautams, ir tik jiems dalyvaujant.