Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Mūsų veikla

Skautybė yra žmogaus lavinimas ir ugdymas skautų įkūrėjo lordo Robert‘o Baden-Powell‘io nustatytais metodais. Skautavimas – tai ne būrelis, užklasinė veikla ar panašiai. Skautavimas yra gyvenimo būdas ir dar giliau.

Kaip apibūdinti skautų veiklą? Jie gyvena taip, kad įgyvendintų savo šūkį Dievui, Tėvynei ir Artimui. O tam padaryti skautų įkūrėjas nustatė labai originalų būdą, kuris ypač traukia jaunimą, ne išimtis ir vyresni žmonės.

Gyvenimas po atviru dangumi, fizinis ir dvasinis savęs ugdymas, stovyklos, žygiai, iškylos – tai yra esminė skautų veikla. Kariuomenės principu sudaryta vienetų, vadovavimo, rangų sistema.

Skautybės ideologinė esmė yra nusakyta šūkio Dievui, Tėvynei ir Artimui, pošūkio Budėk, dešimties Skautų Įstatų ir dešimties Įsakymų.