Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Lietuvos skautų sąjungos ženklų grafika

Lietuvos skautų sąjungos ženklai

Lietuvos skautų sąjungos ženklai (cdr)
Lietuvos skautų sąjungos ženklai (eps)

Visi šioje svetainėje ženklai ir pavadinimai, pateikti šiame tinklalapyje, priklauso asociacijai Lietuvos skautų sąjungai yra teisėtai naudojami. Dėl ženklų naudojimo kreipkitės į Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiąjį Skautininką info@skautas.lt