Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Kategorija: Skautų apskritasis stalas

LSS Taryba informuoja #1

LSS Taryba informuoja #1

2017 m. birželio 10 d. vyko Lietuvos skautų sąjungos Tarybos posėdis. Taryba priėmė naujus uniformos nuostatus, papildė vyresniškumo laipsnių ir sutrumpinimo nuostatus. Su naujais ir atnaujintais nuostatais galite susipažinti internete: skautas.lt/dokumentai Taip pat Taryba priėmė sprendimą, kad Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritajame stale Lietuvos skautų sąjungai atstovaus Lietuvos […]

Skaityti toliau

Išrinkta Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritojo stalo pirmininkė

Šių metų kovo 2 d. Lietuvos skautiškų organizacijų susitikime, remiantis jau metus laiko galiojančiu Apskritojo stalo Reglamentu, buvo išrinkta Apskritojo stalo pirmininkė. Ja pakartotinai metų kadencijai tapo Lietuvos skautijos atstovė vyresn. sktn., gilv., fil. Gražina Kačergytė. Taip pat posėdyje buvo svarstytas artėjančios Jubiliejinės stovyklos juridinis statusas, paruošiamieji […]

Skaityti toliau

Neformaliojo ugdymo koncepcija: kokią ateities Lietuvą kurs jauni žmonės?

Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys narės, siekia kuo veiksmingiau tobulinti savo švietimo sistemą, kad ji padėtų jauniems žmonėms įgyti šiandieniniam gyvenimui reikalingų žinių, gebėjimų, įgūdžių. Tačiau dėl kultūrinių, istorinių, socialinių priežasčių iki šiol didžiausias dėmesys buvo skiriamas tik formaliojo švietimo sričiai bei jo reformoms. Neformalusis […]

Skaityti toliau

Įvyko XIII – asis Lietuvos skautų ir skaučių organizacijų „Apskritojo stalo“ susitikimas

Kovo 28 dieną įvyko XIII – asis Lietuvos skautų ir skaučių „Apskritojo stalo“ susitikimas, kurį organizavo Lietuvos jūrų skautija. Į Kaune vykusį susitikimą atvyko šešių organizacijų atstovai: Lietuvos jūrų skautijos, Lietuvos skaučių seserijos, Lietuvos skautijos, Lietuvos skautų sąjungos, Studentų skautų organizacijos ir Žemaitijos skautų organizacijos. Pirmuoju klausimu […]

Skaityti toliau

Septintasis Lietuvos skautiškųjų organizacijų susitikimas

 Šeštadienį, susirinkę septintąjį kartą,  Vilniuje bendrus klausimus sprendė Lietuvos skautiškųjų organizacijų atstovai. Susitikimui, kuriame dalyvavo Lietuvos skautų sąjungos, Lietuvos jūrų skautijos, Lietuvos jaunųjų krikščionių skautų ir skaučių sąjungos, Lietuvos skautijos, Lietuvos skaučių seserijos, Žemaitijos skautų organizacijos, taip pat Lietuvos nacionalinės Europos skautų asociacijos ir Lietuvos lenkų harcerų […]

Skaityti toliau