Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Jaunesnieji skautai

Jaunesnieji skautai – tai 6 – 10 m. amžiaus Lietuvos skautų sąjungos nariai.

Padedami vyresniųjų skautų, jaunesnieji susipažįsta su skautavimu žaisdami, iškylaudami, stovyklaudami gamtoje ir patirdami daugybę nuotykių.

Naujai atėję būsimieji jaunesnieji skautai išmoksta daugybę įdomių ir svarbių dalykų: skautamokslio, žaidimų. Kurį laiką būdami kandidatais, jie susipažįsta su jaunesniųjų skautų Įstatais:

1.    Jaunesnysis skautas (-ė) klauso savo vadovo (vadovės).
2.    Jaunesnysis skautas (-ė) stengiasi būti geras(-a).

Būsimieji jaunesnieji skautai gamtoje arba įžymioje istorinėje vietoje, dalyvaujant visai draugovei, taip pat tėveliams ar globėjams, stovėdami šalia Lietuvos Trispalvės, iškilmingai saliutuodami jaunesniojo skauto saliutu duoda Jaunesniojo skauto Įžodį: Aš pasižadu stengtis mylėti Dievą, Tėvynę ir kas dieną padaryti po gerąjį darbelį. Tada kandidatui užrišamas Jaunesniojo skauto kaklaraištis ir jis tampa tikru jaunesniuoju skautu.

Jaunesnieji skautai vadinasi: Jaunesnieji skautai – vilkiukai (kaklaraištis rudos spalvos), jaunesniosios skautės – paukštytės (kaklaraištis rožinės spalvos).