Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Apie organizaciją

Lietuvos skautų sąjunga,  seniausia skautų organizacija Lietuvoje, buvo įkurta 1930 metais. Sakoma, kad ji buvo įkurta daug anksčiau – 1918 m., tačiau tada tebuvo įkurtos organizacijos užuomazgos – Petro Jurgėlos-Jurgelevičiaus, kuris spalio 1d. Vilniuje įsteigė pirmąją skiltį, o lapkričio 1d. – pirmąją draugovę, kitaip tariant, tiesiog skautų vienetus. 1922 m. įvyko pirmasis Lietuvos skautininkų suvažiavimas, kurio metu įkurta pirmoji organizacija – Lietuvos skautų asociacija (LSA). Galima būtų teigti, kad ši data ir yra Lietuvos skautų sąjungos įkūrimo metai, nes 1930-aisiais, išleidus Lietuvos skautų sąjungos įstatymą, ta pati LSA ir kitos veikusios organizacijos tiesiog buvo suvienytos po nauju pavadinimu. 1940 m. Rusijai okupavus Lietuvą, buvo panaikinta Lietuvos skautų sąjunga, o atkurta 1988 m. Vilniuje. Šiuo metu Lietuvos skautų sąjunga vienija per 1000 skautų visuose Lietuvos regionuose.

Lietuvos skautų sąjunga yra nepolitinė, ne pelno siekianti, laisvanoriška jaunimo organizacija.
Lietuvos skautų sąjungos tikslas – auklėti savo narius dorais, tvirto būdo, sąmoningais valstybės piliečiais, vadovaujantis R. Baden-Powell‘io nustatytais metodais.

Lietuvos skautų sąjunga bendradarbiauja su Tarptautine suaugusių skautų bendrija (International Scout and Guide Fellowship), Tarptautine skaučių organizacija (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), bei kitų šalių skautų organizacijomis. Pasaulyje yra daugiau nei 28 milijonai skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusių, 216-oje šalių ir vietovių. Per visą skautijos istoriją judėjimui priklausė per 580 milijonų skautų. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje.