Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas ir Padėkos vakaras

Gerbiami Lietuvos skautų sąjungos nariai,

Kviečiame Jus į eilinį Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimą, kuris įvyks š. m. kovo š. m. kovo 30 d. Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje (Maironio g. 6, Vilnius). Po Suvažiavimo vyks savanorių Padėkos vakaras, kurio metu bus įteikiami Lietuvos skautų sąjungos garbės ženklai – ordinai nusipelniusiems organizacijos nariams.

Numatoma programa (bus patikslinta artėjant Suvažiavimui):

10 val. Registracijos pradžia
11 val. Suvažiavimo atidarymas
11-13 val. Ataskaitų tvirtinimas
13-15 val. Rinkimai į Lietuvos skautų sąjungos valdymo organus
16 val. Suvažiavimo uždarymas
18 -20 val. Padėkos vakaras

Vyriausioji skautininkė
Dalia Trapinskienė