Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Rinkiminis Lietuvos skautų sąjungos suvažiavimas

Broliai ir sesės,

Š. m. balandžio 8 d. 10 val. (Vilniaus Užupio gimnazijoje, Krivių g. 10) įvyks Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas. Jame kviečiami dalyvauti visi organizacijos nariai. Primename, kad balso teisę turės tik pilnamečiai nariai, susimokėję nario mokestį.

Suvažiavimo metu bus tvirtinamos metinės LSS Tarybos pirmininkės, LSS Vadijos ir ASS pirmininko ataskaitos, pristatytas naujas LSS Įstatų projektas, LSS Garbės teismo ir LSS Kontrolės komisijos nuostatai. Jeigu naujieji Įstatai bus patvirtinti, vyks rinkimai (LSS Vyriausiojo skautininko, Tarybos narių, Kontrolės komisijos ir Garbės Teismo) ir Šakų sueigos, kurių metu rinksime Šakų vyriausiuosius skautininkus.

Pridedame Įstatų projektą, kad kiekvienas, norintis kandidatuoti, galėtų susipažinti su konkrečiomis pareigybių funkcijomis ir reikalavimais. Taip pat suvažiavime bus svarstoma kontrolės komisijos ir garbės teismo nuostatai.

Suvažiavimo dienotvarkė.

Vienetų vadovai, pasidalinkite šia informacija su savo vienetų nariais. Šis pranešimas buvo išsiųstas el. ryšio priemonėmis.

2017 m. balandžio 8 d. 10.00 val. nesusirinkus kvorumui, planuojamas pakartotinis Neeilinis Suvažiavimas. Jis įvyks ten pat, tą pačią dieną, 10.30 val. Ši nuostata įsigalios jei nesurinkus kvorumui, ją patvirtins Lietuvos skautų sąjungos Pirmija skubaus posėdžio metu.

Lietuvos skautų sąjungos Pirmija