Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Naujas skautų vyčių būrelis

Tomas SeliatyckisLietuvos Skautų sąjunga ir toliau auga – Balandžio 21 dieną, po Sąjungos vardu įkurtas jau trečias organizacijoje skautų vyčių būrelis pavadinimu „Gauja“. Psktn. s.v. Tomo Seliatyckio prašymas LSS brolijos Vyriausiajam Skautininkui Vydūnui Trapinskui buvo įteiktas balandžio 17 d. Naujojo būrelio pavadinimas yra kilęs nuo Šalčininkų krašte tekančio Gaujos upelio.

„Gaujos“ vyčių būrelio nariai – Šalčios žemės tunto skautai vyčiai. Būrelio vadovas psktn. s.v. Tomas Seliatyckis džiaugiasi nauju vienetu ir teigia, kad Šalčios žemės tuntas jau seniai norėjo būti pilnos sudėties visose srityse, o dabar liko įkurti tik atskirą vyresniųjų skaučių židinį, kurio įkūrimui reikia šiek tiek daugiau laiko: „Ir šiaip jau Užupio vyčių būrelyje pasidarė labai daug vyčių, todėl reikėjo kažką galvot“, – pridūrė Tomas. Būrelyje šiuo metu vyčiauja trys skautai vyčiai.

LSS brolijos Vyriausias Skautininkas Vydūnas Trapinskas teigia, kad naujo būrelio įkūrimas rodo, kad sąjunga nenustoja augti: „Naujas būrelis reiškia plėtrą, Šalčininkų krašto stiprinimą, o ypatingai vyresniųjų skautų pavyzdį jaunesniems. Kuo daugiau stiprių būrelių, kurių pavyzdžiu vaikai gali sekti, tuo geriau. O Šalčininkų krašte tokio dar nebuvo“, – džiaugiasi V. Trapinskas.