Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Naujas Šalčios Žemės tunto tuntininkas

Martynas_NorkunasAtsižvelgdamas į Šalčios Žemės tunto psktn. skauto vyčio Tomo Seliatyckio rekomendaciją Lietuvos skautų sąjungos Brolijos Vyriausiasis Skautininkas Vydūnas Trapinskas balandžio 21 dieną paskyrė skautą vytį Martyną Norkūną naujuoju Šalčios Žemės tunto tuntininku.

Anksčiau šias pareigas ėjęs skautas vytis teigia, kad tuntininko pareigos nėra amžinos ir į jas sugrįžti visuomet yra galimybė bei giria naująjį tunto vadovą Martyną kaip jauną, iniciatyvos pilną skautą, kuris sugebės laikyti tunto vairą: „mes jau užsiauginome puikią komandą“, – priduria Tomas.

Paklaustas, ką jam reiškia šios pareigos M. Norkūnas sako, kad naujosios pareigos jam buvo paskirtos netikėtai ir vertina jas labai atsakingai: „Šitos pareigos man yra tikrai didelė atsakomybė ir rimtas išbandymas, tačiau jaučiuosi tikrai laimingas ir manau, kad viskas bus gerai“, – džiaugiasi Martynas.

Naujojo „Gaujos“ būrelio vadovas T. Seliatyckis Šalčios Žemės tunto tuntininko pareigas ėjo 4 metus