Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

LSS Taryba informuoja #3

2017 m. spalio 1 d. vyko eilinis Lietuvos skautų sąjungos Tarybos posėdis.

Tarybos nariai priėmė naujus įžodžio davimo nuostatus bei patvirtino Lietuvos skautų sąjungos Tarybos darbo reglamentą, pagal kurį bus organizuojama Tarybos veikla.

Lietuvos skautų sąjungos taryba 2017-2019

Taip pat buvo nuspręsta pervadinti patyrimo laipsnių nuostatus į patyrimo laipsnių programą. Taip pat patvirtinti nauji patyrusių skautų ir saugusių skautų patyrimo laipsnių programos.

Su visais aktualiais dokumentais galite susipažinti skautas.lt/dokumentai

Lietuvos skautų sąjungos Tarybos informacija