Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

LSS Taryba informuoja #2

2017 m. liepos 28 d. įvyko Lietuvos skautų sąjungos Tarybos posėdis. Tarybos sprendimu paskautininkės laipsnis suteiktas sesei Ūlai Jasiulevičiūtei (įžodžio data 2017 07 28) ir vyresniojo skautininko laipsnis suteiktas broliui Gintautui Ciuniui.

Linkime sėkmės naujai skautininkei ir dėkojame broliui Gintautui už atsidavimą Lietuvos skautų sąjungai.

Lietuvos skautų sąjungos Tarybos informacija