Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

LSS Taryba informuoja #1

2017 m. birželio 10 d. vyko Lietuvos skautų sąjungos Tarybos posėdis.

Taryba priėmė naujus uniformos nuostatus, papildė vyresniškumo laipsnių ir sutrumpinimo nuostatus. Su naujais ir atnaujintais nuostatais galite susipažinti internete: skautas.lt/dokumentai

Lietuvos skautų sąjungos taryba 2017-2019Taip pat Taryba priėmė sprendimą, kad Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritajame stale Lietuvos skautų sąjungai atstovaus Lietuvos skautų sąjungos Vyriausioji skautininkė sktn. vyr. sk. Dalia Rukšėnaitė (su balso teise) ir Tarybos narys psktn. sk. v. Aurimas Skaržinskas (be balso teisės).

Linkime sėkmės sesei Daliai ir broliui Aurimui!

Lietuvos skautų sąjungos Tarybos informacija