Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas

Š.m. balandžio 8 d. įvyko Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas. Jo metu patvirtinome naują mūsų organizacijos Įstatų projektą, kuris buvo sėkmingai patvirtintas Registrų centre š. m. gegužės 11 d. Taip pat, Suvažiavimo metu patvirtinome naujus Kontrolės komisijos ir Garbės Teismo nuostatus.

LSS Vyriausiąja skautininke buvo išrinkta sktn. vyr. sk. Dalia Rukšėnaitė. Pagal naujus Įstatus, LSS Tarybą dabar, kartu su vyr. skautininke, sudaro 11 žmonių: Tarybos pirmininkas vyr. sktn. s. v. Valentinas Šarėjus ir psktn. vyr. sk. Alina Gagytė, sktn. vyr. sk. Girmantė Vaitkutė, psktn. vyr. sk. Loreta Deveikytė-Ciunienė, vyr. sk. Ūla Jasiulevičiūtė, psktn. s. v. Rapolas Kuprys, psktn. s. v. Tomas Seliatyckis, psktn. s. v. Aurimas Skaržinskas, psktn. Kastytis Trapinskas ir psktn. s. v. Sigitas Stacevičius.

Išrinkome ir Šakų vyriausiuosius skautininkus. Seserijos vyr. skautininke tapo sktn. vyr. sk. Girmantė Vaitkutė, Brolijos vyr. skautininku – psktn. s. v. Aurimas Skaržinskas, o ASS Pirmininku – psktn. Kęstutis Dapkevičius.

Visi dokumentai jau išsiųsti vienetų vadovams, o visi kiti jau neužilgo galės su jais susipažinti dokumentų skiltyje.

Linkime naujiesiems Lietuvos skautų sąjungos vadovams sėkmės. Budėkime!