Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Skirkite 2% Lietuvos skautams!

Prašome Jūsų pasinaudoti vienu efektyviausių būdų mėgstamai visuomeninei organizacijai paremti ir skirti 2% Jūsų jau sumokėto į Valstybės biudžetą  gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos skautų sąjungai.

Jūsų palaikymas yra labai svarbus, nes tik turint lėšų galima pilnavertiškai įgyvendinti organizacijos veiklą, susitvarkyti savo turimas patalpas, organizuoti mokymus, seminarus būsimiems vadovams, padėti vadovams savanoriškai dirbantiems su jaunaisiais skautais.

Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą kiekvienas Lietuvos pilietis gali teikti paramą pasirinktai organizacijai, jai skirdamas iki 2% valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį. Išsamesnę informaciją galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje adresu:  http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10139389.

2% dydžio pajamų mokesčio paramą galima skirti dviem būdais:
1. Elektroniniu būdu.
https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx
2. Užpildant prašymo pervesti 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio formą FR0512 (nauja versija 02) popierinį variantą.

Formą FR0512 (versija 02) pildykite DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS raidėmis.
1 laukelyje įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo asmens kodas.
2 laukelyje įrašomas telefono kodas ir numeris.
3V laukelyje įrašomas gyventojo VARDAS.
3P laukelyje įrašoma gyventojo PAVARDĖ.
4 laukelyje įrašomas gyventojo ADRESAS.
5 laukelyje įrašomas mokestinis laikotarpis 2015
6S laukelyje įrašomas „X“ ženklas.
E1 laukelyje įrašomas skaičius 2 (kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą).
E2 laukelyje įrašomas paramos gavėjo kodas – 190748749
E3 laukelyje įrašomas paramos gavėjo pavadinimas – LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA
E4 laukelyje įrašoma prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) 2,00.
E5 laukelis užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2015, 2016, 2017, 2018 ir 2019 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2015 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyta 2019 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2015, 2016, 2017, 2018 ir 2019 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2016–2019 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

Užpildytą prašymo formą  siųskite adresu:
Deklaracijų tvarkymo skyrius
Neravo g. 8
LT-66402
Druskininkai

Primename, kad viename voke gali būti siunčiamas tik vieno asmens užpildytas prašymas. Gyventojų pajamų mokesčio paskyrimą galima atlikti iki 2016 gegužės 4 d.

Nuoširdi padėka nuo skautų!