Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Šimtmečio ženklo konkursas

Pasaulio Lietuviškosios Skautijos Šimtmečio Jubiliejaus proga, Lietuvių Skautų Sąjungos (LSS) Pirmija ir Lietuvos skautų ir skaučių organizacijų Apskritas stalas (LSOAS) skelbia ženklo (emblemos) konkursą.

Šimtmečio ženklas bus šimtmečio programos logotipas ir bus naudojamas visuose šimtmečio renginiuose ir bendrose skautiškų organizacijų veiklose ir šimtmečio suvenyruose visame pasaulyje.

Konkursas baigiasi 2015 m. spalio 31 d.  Laimėtojas bus paskelbtas 2015 m. lapkričio mėn.

Šimtmečio ženkliuko elementai

  • simbolika ar brėžiniu/brėžiniais perteikia pasaulinio lietuviško skautavimo šimtmečio jubiliejaus dvasią, svarbą, reikšmę
  • šimtmetis, šimtas metų, 100 (arba romėnų skaitmenimis), ar panašiai

Premija

Konkurso laimėtojas bus apdovanotas nemokamu dalyvavimu 2018 m. vienoje Tautinėje Stovykloje Lietuvoje arba JAV/Kanadoje arba Australijoje pasirinktinai.  Šią premiją bus galima pačiam pasinaudoti ar padovanoti kitam LSS ar Lietuvos skautų ir skaučių organizacijų nariui.

Projektų pateikimas

Konkurso dalyviai gali paruošti keletą ženklo projektų, bet kiekvieną variantą reikia pateikti atskirai.

Siųsdami nepamirškite pridėti savo:

  • vardo, pavardės
  • amžiaus
  • pašto adreso
  • telefono numerio
  • atstovaujamos organizacijos
  1. Siunčiant dokumentinę kopiją paprastu paštu: ant voko įrašyti „Šimtmečio ženklo konkursui“ dizainą spausdinti spalvotai ant 8 ½ ” x 11″ (A4) balto lapo siųsti LSS Tarybos sekretorei v.s. Aušrai Jasaitytei-Petry, 8830 W. Magnolia Court, Orland Park, IL  60462  USA
  2. Siunčiant elektroniniu būdu: el.pašto temos eilutėje įrašyti „Šimtmečio ženklo konkursui“ dizainą pateikti .pdf arba .jpg formate siųsti:

LSS Tarybos sekretorei v.s. Aušrai Jasaitytei-Petry tautine2018@gmail.com ir LSOAS pirmininkui fil. Aurimui Pautieniui-Želviui jubiliejine2018@gmail.com