Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Baigėsi (ne)eilinis Lietuvos skautų sąjungos suvažiavimas

Šių metų balandžio 27 dieną Vilniaus Karininkų ramovėje įvyko eilinis Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas. Jame organizacijos nariai sprendė LSS Statuto atnaujinimo klausimus ir rinko naująją organizacijos vadovybę.

Renginio metu įtvirtintos kai kurios svarbios Statuto pataisos – nuo šiol Lietuvos skautų sąjungos Tarybą sudarys ne 24, o 15 asmenų, vykdomąja veikla užsiims viena bendra Vadija.BLN_5920

Visos organizacijos vardu sveikiname naująją Lietuvos skautų sąjungos Tarybą (naujosios Tarybos sudėtis bus paviešinta jau netrukus), Tarybos pirmininkę psktn. v.s. Aliną Gagytę ir naująjį Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiąjį skautininką sktn. s.v. Vydūną Trapinską bei vyriausiojo skautininko pavaduotoją psktn. v.s. Dalią Rukšėnaitę, Akademinio skautų sąjūdžio pirmininką vyr. sktn. Julių Šalkauską ir pavaduotoją pat. sk. Kęstutį Dapkevičių!

Lietuvos skautų sąjungos Vyriausias skautininkas sktn. s.v. Vydūnas Trapinskas ir vyriausiojo skautininko pavaduotoja psktn. v.s. Dalia Rukšėnaitė

BLN_5926