Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

2013 metų Jubiliejinė stovykla!

Mieli broliai ir sesės,

nenumaldomai bėga laikas. Vasarą keičia žiema, o po žiemos nė nepastebi, kaip šilti saulės spinduliai vėl kviečia į miškus ir stovyklas. Dar keletas gamtos ratų ir visi rinksimės į 2013 metų Jubiliejinę stovyklą.

Ši skautiško gyvenimo kulminacija bus tikrai neeilinė. Susirinkę į skautiškų organizacijų „Apskritąjį stalą“ vadovai nutarė burtis draugėn ir vienytis bendrystei. Vienybės mintis jungia ne vien Lietuvoje gyvuojančias skautiškas organizacijas, bet ir lietuvius skautus, gyvenančius svečiose šalyse. VIENA idėja, VIENA mintis, VIENAS šūkis, VIENA daina, VIENAS tikslas sujungs viso pasaulio lietuvius skautus ir sukvies į Jubiliejinę stovyklą.

2013 metais minėsime dar vieną visai Lietuvai svarbią datą – 600 metų Žemaitijos krikšto jubiliejų. Tai įvykis, kai buvo baigtas visos Lietuvos krikštas ir tai teritorija, kuri paskutinė Europoje priėmė krikščionybę. Todėl ir mūsų visų laukiamą stovyklą planuojama organizuoti Žemaitijos žemėje, o jos dvasią statyti ant krikščioniškų pamatų. Juk „Jei Dievas pirmoj vietoj, tai viskas savoj vietoj!“. Labai tikiuosi, kad stovyklos planavime ir įgyvendinime nepamiršime visus mus, brolius ir seses, vienijančio šūkio „DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI!“.

Lietuvos skautiškų organizacijų „Apskritojo stalo“ vadovai 2013 metų Jubiliejinės stovyklos viršininku patvirtino mane. Visų mūsų laukia sunkus, bet taip pat ir labai įdomus pasiruošimo darbas. Kreipiuosi į Jus – broliai, sesės – visų Lietuvoje veikiančių skautiškų organizacijų narius ir kviečiu burtis, dalintis asmenine patirtimi, mintimis ir įžvalgomis. Visus Jus kviečiu siūlytis ir siūlyti žmones į stovyklos štabą. Visus Jūsų pasiūlymus, mintis ir idėjas prašau siųsti į stovyklos elektroninį paštą: jubiliejinestovykla@gmail.com

Budėkim ir tarnaukim!

br. Vilius Viktoravičius


Stovyklos valdymas:

Stovyklos viršininkas

Pastovyklių viršininkai

Viešųjų ryšių skyrius
1. Informacijos sklaida
2. Dizainas (pavadinimo, emblemos, himno konkursai)
3. Tarptautiniai ryšiai
4. Intern. svetainės kūrimas ir administravimas

Popieriaus ir pinigų skyrius
1. Dokumentacija
2. Projektai, finansų paieška ir administravimas
3. Teisinis administravimas

Programos skyrius
1. Programa pagal amžiaus grupes
2. Dvasinė programa
3. Atidarymas, uždarymas
4. Vadovų ramovė
5. Svečių priėmimas
6. Užsieniečių programa

Komendatūra
1. Logistika
2. Maitinimas
3. Infrastruktūra
4. Apsauga
5. Medicina
6. Prekyba