Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Vydūno draugija kviečia

„Tauta gausėja, kada žmonėms gimsta daugiau vaikų, bet gyvėja – šviesėja, žmonėms taurėjant.“ Vydūnas

Spalio 14 d. 18 val. Basanavičiaus g. 29 Vydūno draugija kviečia susitikti su filosofo Vydūno krikšto dukra, skaute, 98 metų šiauliete Gražbyle Venclauskaite. 1989 m. gegužės 13 d. iš emigracijos grįžusios G. Venclauskaitės iniciatyva Šiauliuose buvo atkurta skautų organizacija – 13 skautų davė įžodį. Kadaise sesė buvo Šiaulių tunto tuntininko adjutantė ir net yra viešėjusi R. Baden-Powell’io dvare Anglijoje.

Gražbylė Venclauskaitė šio susitikimo metu pasakos apie bendravimą su įstabiuoju krikštatėviu ir kitus ryškesnius savo ilgo gyvenimo epizodus, primins savo tėvų darbus ir įnašą kuriant krašto gerovę. Kartu su viešnia pabandysime įspėti jos ilgaamžiško jaunatviškumo mįslę.