Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Kviečiame Lietuvos skautų sąjungos vadovus į vadovų sueigą!

Sveiki skautų vadovai ,

Balandžio 4 dieną Vilniuje, Daukanto a. 1, 11:00 val. vyks Lietuvos skautų sąjungos vadovų sueiga. Šioje sueigoje gali dalyvauti pilnamečiai skautų vadovai (draugininkų adjutantai, draugininkai, tuntininkų adjutantai, tuntininkai), vyresnieji skautai, skautininkai, Tarybos nariai, Vadijos nariai, Garbes teismo nariai, gynėjai bei kontrolės komisijos nariai.

Vadovų sueigoje bus pristatytomos praeitų metų veiklos ir finansinė ataskaitos bei šių metų veiklos planas.

Apie savo dalyvavimą praneškite iki kovo 23 dienos el. pašto adresu: vadovu.sueiga@skautas.lt

Prašome parašyti: vardą, pavardę, kokiam vienetui priklausot ir pareigas.

 

Renginio koordinatorė:

Lietuvos skautų sąjungos

Vyriausiojo skautininko pavaduotoja

Dalia Tarailienė

8 698 85092

daliatarailiene@gmail.com