Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Įvyko XIII – asis Lietuvos skautų ir skaučių organizacijų „Apskritojo stalo“ susitikimas

Kovo 28 dieną įvyko XIII – asis Lietuvos skautų ir skaučių „Apskritojo stalo“ susitikimas, kurį organizavo Lietuvos jūrų skautija. Į Kaune vykusį susitikimą atvyko šešių organizacijų atstovai: Lietuvos jūrų skautijos, Lietuvos skaučių seserijos, Lietuvos skautijos, Lietuvos skautų sąjungos, Studentų skautų organizacijos ir Žemaitijos
skautų organizacijos.

Pirmuoju klausimu susitikime buvo aptartas ir baigtas nagrinėti Lietuvos skautų ir skaučių organizacijų Apskritojo stalo darbo reglamentas. Norime pabrėžti, kad atkreiptumėte dėmesį į pasikeitusį Apskritojo stalo darbo reglamento pavadinimą. Dabar šis reglamentas turi būti apsvarstytas organizacijų „viduje“ ir jei nebus išreikšta jokių priekaištų kito susitikimo metu, reglamentas bus patvirtintas.

Sekantis klausimas buvo apie būsimą Jubiliejinę stovyklą. Dauguma organizacijos atstovų trumpai išsakė savo nuomonę kaip įsivaizduoja Jubiliejinę stovyklą, į ką visų pirma turėtume atkreipti dėmesį žengiant pirmuosius organizavimo žingsnius ir kas turėtų suformuoti būsimos Jubiliejinės stovyklos viziją.

Studentų skautų organizacija pristatė skautišką žurnalą „Mūsų vytis“. Žurnalo leidėjai mielai įdėtų kitų organizacijų vadovų pasisakymus ar norima tema parašytus straipsnius.

Kitą susitikimą, kuris įvyks gegužės 16 dieną, organizuoja Lietuvos skautų sąjunga.