Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Septintasis Lietuvos skautiškųjų organizacijų susitikimas

 Šeštadienį, susirinkę septintąjį kartą,  Vilniuje bendrus klausimus sprendė Lietuvos skautiškųjų organizacijų atstovai. Susitikimui, kuriame dalyvavo Lietuvos skautų sąjungos, Lietuvos jūrų skautijos, Lietuvos jaunųjų krikščionių skautų ir skaučių sąjungos, Lietuvos skautijos, Lietuvos skaučių seserijos, Žemaitijos skautų organizacijos, taip pat Lietuvos nacionalinės Europos skautų asociacijos ir Lietuvos lenkų harcerų sąjungos atstovai, pirmininkavo Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos skautai.
Posėdžio metu buvo aptarta Betliejaus taikos ugnies akcijos eiga, išryškinti spręstiniausi klausimai ateičiai; sutarta akcijos organizavimo darbus gerokai paankstinti.Visų organizacijų atstovai pritarė bendriems organizacijų veiklos
taškams – renginiams, bendram skautų įvaizdžio formavimui visuomenėje; kai kuriuos bendradarbiavimo klausimus susitarta nuodugniau aptarti ir plėtoti atskiruose susitikimuose. Besiruošdamos lordo R. Baden – Powell‘io gimimo dienos šventei ir Susimąstymo dienai vasario 22-ąją, organizacijos taip pat brandina įdėjas Lietuvos skautų gimtadienio šventimui, bei rudenį vyksiančiai Gerojo darbelio dienai.Kitą Lietuvos skautiškųjų organizacijų apskritojo stalo susitikimą, vyksiantį balandžio 12-ą dieną, rengs Žemaitijos skautų organizacija.