Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Įvyko pirmoji Visuotinė Lietuvos skautų sąjungos vadovų sueiga

Šį šeštadienį baigėsi pirmasis išplėstinis Lietuvos skautų sąjungos Tarybos posėdis, kurį nutarta pavadinti Visuotine vadovų sueiga.
Posėdyje dalyvavo Tarybos, Vadijos, Garbės teismo nariai, taip pat kandidatai į Tarybos narius ir vienetų – tuntų ir draugovių – vadovai.
Sueigos metu Lietuvos skautų sąjungos Tarybos pirmininkė v.s. Gražina Levinskaitė perskaitė metų finansinę ataskaitą; Vyriausiasis skautininkas psktn.s.v. Valentinas Šarėjus atsiskaitė už 2007-ųjų metų organizacijos veiklą. Posėdyje pirmą kartą dalyvavo Palangos tunto atstovė. Svarbu paminėti, jog atnaujinta Tarybos sudėtis.

Balsavimu nutarta, jog laikantis asociacijų įstatymo vadovų susitikimai vyks kiekvienais metais, jų metu bus atsiskaitoma už veiklą, finansinę veiklą bei sprendžiami kiti klausimai.