Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Trečiasis jungtinis Lietuvos skautų renginys: Skautų Šimtmečio paroda!

Š.m. gegužės 12 dieną Kaune, istorinėje Prezidentūroje, įvyks trečiojo jungtinio Lietuvos skautiškųjų organizacijų renginio – Skautų Šimtmečio parodos atidarymo ceremonija. Parodai buvo pradėta ruoštis beveik prieš
metus, kai pirmą kartą susitikę Lietuvos skautiškųjų organizacijų atstovai pritarė Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus atstovų iškeltai idėjai.

Šioje parodoje bus eksponuojami organizacijų ir muziejaus surinkti eksponatai, pristatoma kiekviena organizacija. Ekspozicija veiks iki metų pabaigos.

Kviečiame visus atvykti į Šimtmečio parodos atidarymo šventę Kaune gegužės 12 dieną, šeštadienį. Šventės eiga:

13.00 – Lietuvos skautų organizacijų rikiuotė Kauno istorinės Prezidentūros
kieme. Šventės dalyvius pasveikins Respublikos Prezidentas Valdas
Adamkus. Įvyks organizacijų raportai ir visi kartu atliksime plačiai
žinomą skautų dainą „Laužai liepsnoja vakaruos“

14.00 – Šimtmečio Parodos lankymas

16.00 – Išvykstame į Panemunę sodinti ąžuoliukų

18.00 – Pabaiga

Šventėje dalyvaujame skautiškai uniformuoti.

Daugiau informacijos: brolis Gintautas, tel.: 8 67467622; gintas@skautas.lt

Atvyk į Skautų Šimtmečio parodą!