Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Skautybės Šimtmečio proga išleisti pašto ženklai

Pasaulio skautų judėjimo šimtmečio proga Lietuvos paštas išleido proginius pašto ženklus su skautiška simbolika.
Viename ženkle pavaizduoti Lietuvos skautų sąjungos Brolijos ir Seserijos ženklai (skautiška Lelijėlė ir Rūtelė), kitame – Pasaulio skautų organizacijos (WOSM) ženklas. Vieno pašto ženklo kaina – 1,7 Lt, jų galima įsigyti centriniuose pašto skyriuose. Abiejų ženklų tiražas – po 200 tūkst. vienetų.

Turime dar vieną puikią galimybę informuoti savo draugus ir bičiulius, jog mums šie metai – šventė. Nepamirškime to padaryti!

Lietuvos skautų sąjungos informacija