Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Skautų paroda „Skautija“

2007 m. kovo 10 dieną Europos centre atidaryta bendra skautų rėmėjos fotografės Daivos Bareikaitės ir Lietuvos skautų sąjungos paroda. Renginys, skirta pasaulio skautų šimtmečiui paminėti, truks du mėnesius (iki balandžio
28 dienos).

Lankytojai turės galimybę apžiūrėti akimirkas iš skautijos judėjimo 1928-1933 metais bei iš skautiškos veiklos šiandien.

Kviečiame visus Lietuvos skautus ir visus, besidominčius skautiškuoju judėjimu aplankyti parodą. Europos centre (26 km nuo Vilniaus, važiuojant Molėtų kryptimi, šalia Purnuškių kaimo, Bernotų piliakalnio).

Parodos rengėjų informacija