Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Rugpjūčio 1 d. 05.27 val. ryto skautai pasitiko naująjį Šimtmetį

 05 val. 27 min. per bundantį Vilnių nuaidėjo daina „Laužai liepsnoja vakaruos“, kurios tekstas labai gerai pritiko tam, ką ant Gedimino kapo kalno veikė Vilniaus skautai.

Ankstyvą rytą neišsimiegoję ir linksmi Lietuvos skautų sąjungos Vilniaus vienetų atstovai susirinko ant Gedimino kapo kalno pasitikti Skautų Šimtmečio sukakties saulės.
Kūrendami ugnį ir gerdami kavą broliai ir sesės laukė saulės patekėjimo, tuo metu Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiasis skautininkas Valentinas Šarėjus organizavo „Skautišką teletiltą“, kuriuo vilniečiai nuo Gedimino kapo kalno pasveikino savo brolius ir seses iki pat Klaipėdos, taip pat saulės belaukiantį Šalčios Žemės tuntą.

Visiems skautams Šimtmečio sukakties proga linkime skautiškos tvirtybės, pažangaus naujojo šimtmečio ir gero budėjimo!

Lietuvos skautų sąjunga