Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Griausmingai atidaryta Skautų šimtmečio paroda

Praėjusį šeštadienį Lietuvos skautai iškilminga rikiuote atidarė parodą, skirta skautų judėjimo šimtmečio paminėjimui. Atidaryme dalyvavo dešimt Lietuvos skautiškųjų organizacijų.

Renginys vyko Kaune Istorinės LR Prezidentūros kieme. Nuo pat ryto rinkosi Lietuvos skautų sąjungos, Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos skautų ir skaučių, Lietuvos nacionalinės Europos skautų asociacijos, Lietuvos jūrų
skautijos, Lietuvos lenkų harcerų sąjungos, Studentų skautų organizacijos, Lietuvos skautijos, Lietuvos skaučių seserijos ir Žemaitijos skautų organizacijos vienetai.

13 valandą, tris kartus nuskambus trimitui, organizacijų įžygiavimu į aikštę prasidėjo atidarymo rikiuotė. Skautai sugiedojo Lietuvos himną, kiekvienos organzacijos rikiuotės vadas raportavo tribūnoje greta kitų organizacijų vadovų stovinčiam savo organizacijos vadovui (brolis Teodoras raportavo Lietuvos skautų sąjungos
Vyriausiajam skautininkui broliui Valentinui). Skautus pasveikinti atvyko LR Prezidento, Vyriausybės, Kauno miesto savivaldybės ir parodą organizavusio muziejaus atstovai. Rikiuotei baigiantis sesė Stefa Gedgaudienė visų Lietuvos skautų vardu pasveikino skautus ir svečius; skautai kartu sudainavo dainą „Laužai liepsnoja vakaruos“.
Pirmieji lankytojai į parodą buvo įleisti įtin originaliu būdu – skautams vyčiams sukryžiavus lazdas, o jūrų skautams – didžiulius irklus – buvo padarytas bent dešimties metrų ilgio skautiškas „koridorius“, kuriuo pirmieji lankytojai turėjo galimybę patektį į ekspoziciją.

Iki pat 2007-ųjų metų pabaigos veiksiančioje, keliose Istorijnės LR Prezidentūros salėse įrengtoje Skautų šimtmečio parodoje eksponuojami įvairūs daiktai, dokumentai, nuotraukos bei atributika iš skautybės judėjimo istorijos; taip pat atskirais stendais ir ekspozicijomis pristatomos Lietuvos skautiškosios organizacijos, jų šiandieninė veikla, atributika ir kiti eksponatai.

Po parodos atidarymo Lietuvos skautų sąjungos skautai išvyko į Panemunę. Pakeliui prisimindami devynias baltų gentis atvykome į vietą, kur 1933-aisiais metais vyko tautinė stovykla. Pasiskirstėme į devynias grupeles ir „kiekvienai genčiai“ dideliu ratu pasodinome po jauną ąžuoliuką. Visi ąžuolai gavo savo vardą, aplink juos pašokome,
padainavome, palinkėjome šakomis pradurti dangų ir patraukėme namo, į Vilnių

„Įspūdinga paroda įspūdingoje vietoje. Buvo tikrai šaunu ir jaučiuosi pakylėtai, nes dalyvavau šioje šventėje!” –
kelionėje įspūdžiais dalinosi brolis Rapolas, Vilniaus Pilies tunto „Geležinio vilko“ draugovės „Žaibo“ skilties skiltininkas.
„Skautiška dvasia užvaldo pasaulį! Tai nuostabu. Trumpas lietus nesutrukdė džiaugtis dar viena skautiška dienele. Šypsenos veide – tai dar vienas ženklas kaip atpažinti skautus! Paroda, dainos buvo įspūdingos, kaip ir visa, kas susiję su skautais!” – džiaugėsi sesė Patricija iš Šalčininkų Šalčios Žemės tunto.

Visus kviečiame aplankyti Skautų šimtmečio ekspoziciją Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune. Ekspozicija veiks iki 2007-ųjų – Skautų šimtmečio metų – pabaigos.

Lietuvos skautų sąjungos informacija