Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.