Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Skautų programa susideda iš praktikos, patyrimo laipsnių ir specialybių.

Savanoriams, kurie prisijungia prie Lietuvos skautų sąjungos veiklos ir pritaria skautų ideologijai, gali būti užrišamas suaugusio skauto kaklaraištis.

Skautavimas – tai ne būrelis, užklasinė veikla ar panašiai. Skautavimas yra gyvenimo būdas ir dar giliau.

Lietuvos skautų sąjungą paremti galima ne tik finansiškai, bet savo mintimis ir darbais.

Mūsų rėmėjai ir partneriai